Działalność poselska

Konferencje sejmowe

  Konferencja naukowa: "Sieć 5G w Polsce - szanse i zagrożenia" 26 maja 2019 r.

transmisja...
  Konferencja "Związki gospodarcze o strukturze sieciowej i integracji produktowej działające na bazie wielostronnych umów wspólnie kontrolowanych" – 29 stycznia 2018 r.
transmisja...
  Konferencja pt. "Udokumentowane nieprawidłowości w postępowaniach sądowych oraz prokuratorskich w zakresie spółdzielczości mieszkaniowej a nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zgłoszona przez Klub Kukiz'15" – 28 maja 2017 r.
transmisja...
  Konferencja w sprawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – 19 lutego 2017 r.
transmisja...
  Konferencja " Przyszłość cukrownictwa w Polsce - uwolnienie rynku cukru oraz opłacalność uprawy buraków cukrowych" – 7 listopada 2016 r.
transmisja...
  Konferencja na temat GMO - szansa czy zagrożenie dla polskiego rolnictwa i środowiska naturalnego – 1 września 2016 r.
transmisja...
  „Konferencja na temat TTIP” - 12 lipca 2016 r.
transmisja...
  Konferencja "Polskie społeczeństwo w obliczu ekspansji ferm przemysłowych"
transmisja...
  Konferencja "Powszechny samorząd gospodarczy - projekt ustawy o izbach przemysłowo-handlowych"
transmisja...
  Konferencja "Architektura monetarna: od kreacji pieniądza dłużnego do emisji pieniądza suwerennego"
transmisja...


[1]